Zde si můžete stáhnout formuláře přihlášek na kursy.

 

Kurs

Formát pro MS Word

PDF formát

 Obsluha stavebních strojů (vytisknout oboustranně!)  osnova
 Žádost o vydání duplikátu průkazu strojníka nebo o provedení změn v průkazu strojníka
 Obsluha betonáren, přepravníků a čerpadel betonové směsi (vytisknout oboustranně!)
 Obsluha motorové pily
 Jeřábník
 Vazač
 Lešenář
 Obsluha manipulačních vozíků